Turistická nostalgie

Aktuální servis turistické nostalgie

Ohlédnutí za sportem i kulturou

Určité vlastní turistické i kulturní akce a významné akce byly organizovány v rámci Klubu českých turistů, odboru Česká Třebová, další pak v pojetí soukromém, a to za účelem jistého sportovního výkonu a kulturně poznávací činnosti, včetně přátelské komunikace.

Prezentace pozvání se však týkala jak členů předmětného odboru turistiky, členů organizované turistiky, tak i široké veřejnosti. Účast tedy možná vždy, obsahovala-li pozvánka přihlášku.

*Klub českých turistů, oblast Pardubický kraj*

Setkání vedoucích a cvičitelů

Lorien Nekoř 21. - 22. října 2023


*Klub českých turistů, odbor Náchod*

Jiráskova chata má sto let

Dobrošov 28. září 2023


*Klub českých turistů, odbor Česká Třebová*

Den za obnovu lesa

Panské Pole 23. září 2023


*Klub českých turistů, odbor Česká Třebová*

Dvě výročí založení

Česká Třebová 10. června 2023


*Klub českých turistů, ústřední výbor*

Pražské pojetí výročí

Praha 09. června 2023


*Klub českých turistů, odbor Lanškroun*

Zahájení turistické sezóny Pardubického kraje

Lanškroun 25. března 2023


* 20. července 2022 *

Kupková Věra

..... a světlo věčné ať ji svítí