Dětřichov s čerty

     Dětřichov u Svitav v sobotu dne 30. listopadu 2019 hostil čerty Krampusáky z Proseče. Na celé odpoledne a večer byl připraven program s názvem akce Rozsvícení stromečku s čerty Krampusáky a bylo to moc hezké.

     Ve skvěle vyzdobeném kostele svatého Petra a Pavla, připomínaném jako farní kostel, byla připravena malá výstava s vánoční tematikou a možností zakoupení drobných suvenýrů včetně adventních věnců. A že zájem opravdu byl. Vánoční strom na parkovišti u kostela byl rozsvícen za zpěvu koled a účasti dvou základních figur pro toto období, tedy Mikuláše a Anděla. Na zahřátí byl k mání grog, což je důležitá informace pro doprovázející chladné počasí. Následný program pokračoval po přesunu ke kulturnímu domu ohňostrojem a potom příjezdem pekelného osazenstva čertů Krampusáků po cestě vyznačené loučemi. Celá skupina úřadovala poměrně dlouho nejenom svojí pekelnou mocí, projevovanou ohňovými efekty a pojízdnou klecí pro neposlušné, ale také razítkováním a focením s dětmi na památku.

     Vnitřní prostory kulturního domu zajišťovaly sociální kulturnost akce. Plný kulturní dům účastníků využil pohostinnosti občerstvení při rozdávání dárků dětem, závěrečné promenádě čertovské skupiny a dětské diskotéce.

     Velmi hodnotné pojetí i investičně zajištěný připravený program akce zajistilo vedení obce, jemuž je třeba alespoň tímto poděkovat za kvalitu své práce, jež vykazuje prvky jisté vysoké jakosti a popřát jen úspěchy pro další zvelebování obce a plnohodnotný další život v ní.