*Klub českých turistů, odbor Česká Třebová*

Roční kalendář akcí

Osobní roční servis turistických akcí

Pozvání k turistické aktivitě

Tento předmětný přehled turistických akcí prosím chápejme jako pozvánku na zveřejněnou činnost cvičitele turistiky a mládeže při Klubu českých turistů, odboru Česká Třebová.

Na základě péče o zdraví Klubu českých turistů pro všechny účastníky pak jistě kladně vyzní skutečnost, že během této organizované činnosti jsou úrazově pojištěni jak členové organizace, tak i nečlenové.

Roční servis turistických akcí

Vážení turisté, všichni vážení vyznavači zdravého pohybu a té přírodní nádhery všude kolem, včetně stálého poznávání či porovnávání.

Tento předmětný přehled turistických akcí prosím chápejme jako pozvánku na zveřejněnou činnost cvičitele příslušného odboru turistiky, která vzešla z vlastních potřeb i zájmu a jsou tak zváni jak členové odboru, tak nečlenové, tedy příbuzní či známí. Přesun na akci i zpět je někdy dán veřejným spojem, jinak jde o mototuristiku. Přihlášení na jednodenní akce je dáno časovou potřebou třeba také i pro tvorbu pamětního listu.Uskutečněný výběr lokalit vychází z reakce na jisté události a vazbu termínů určuje mnoho faktorů. Všude je krásně, a to v každém ročním období. Proto některá místa bude možné navštívit v zimním a následně v letním období. I atraktivních akcí je kolem nemalé množství. Náš zájem je však se soustředit na činnost významově danou naším členstvím v Klubu českých turistů, zvláště pak oblastí Pardubický kraj a blízkých či přímo spřátelených odborů. Přitom prim přirozeně hraje účast na činnosti domovského odboru, a to tou zábavní i pracovní. Zvu tedy tímto také na významný Novoroční čtyřlístek, hodnotné Putování za Třebovským kohoutem, ale také na zajímavého Aprílového ještěra. Neopomínám rovněž možnost účasti na oblíbených autobusových zájezdech, jako odměnu za pracovní náplň pro odbor, jež tento kalendář ani neobsahuje. Stejně tak zde není uvedena pracovní služba na rozhledně, která je nesmírně důležitá pro řádný chod naší turistiky, proto kladně urguji to skvělé zapojení, jako doposud. I moje drobnost vyplní některé potřebné termíny pro službu.

Jinak přeji až úžasné chvíle na akcích z kalendáře tohoto i jiných, na akcích svých, případně těch nečekaných0, a slunce ať zvýrazní turistické značení.

Krátce ještě připomínám, že na základě péče o zdraví Klubu českých turistů pro všechny účastníky, tedy i pořadatele, pak jistě kladně vyzní skutečnost, že během těchto organizovaných činnosti jsou úrazově pojištěni jak členové organizace, tak i nečlenové.

Cvičitel turistiky a mládeže Zahradník Pavel


Významné akce odboru

Novoroční čtyřlístek

Novoroční vycházka zaměřená na projekt podpory tvorby výstavby bezbariérových turistických tras pro vozíčkáře Klubem českých turistů s každoroční iniciativou našeho odboru turistiky, tedy s charitativním, byť drobným finančním přispěním. Prezentace Kozlov hospůdka.

Přesun i start je individuální --- 📢 01. ledna 2024

Aprílový ještěr

Turistická akce našeho odboru pro širokou veřejnost včetně těch nejmenších s možností plnění drobných soutěžních úkolů za sladké odměny. Akce jednodenní dle propozic či hvězdicově. Pro děti je vždy připraven jako odměna maskot v podobě ještěra, pro starší pak Pamětní list. Akce je vhodná jak pro Toulavé kočárky, rodinnou turistiku i výkonnostní, tak také pro seniory.  Prezentace Javorka restaurace.

Přesun i náročnost individuální --- 📢 13. dubna 2024

Putování za Třebovským kohoutem

Opět účast na klubové akci našeho odboru turistiky se zaměřením pro širokou veřejnost s možností účasti ve dvou dnech. Možnosti ubytování jsou internátního typu. Rozšíření nabídky turistického menu pak spočívá v oblasti geocachingu. Start je vždy Skalka Česká Třebová, ovšem cíl je rozdílný, v sobotu Kozlov U Sitařů, neděle Srnov Nad hrází.

Přesun i náročnost individuální --- 📢 18. a 19. května 2024

Mikulášská beseda

Tradiční setkání členské základny odboru Česká Třebová v závěru roku včetně prolongace členství, cestovatelského promítání a hřejivé získání tak oblíbeného předmětného perníku. Koná se v badatelně Městského muzea.

Beseda s promítáním --- 📢 ??. prosince 2024

Autobusové zájezdy

Autobusové zájezdy dosáhly členského uznání a tedy také rozšířenosti v jejich počtu i délce, čili s přespáním. Strategie po finanční stránce je daná formou odměny za klubovou činnost, což je především pracovní ochota pro pořadatelskou část akcí pro veřejnost a dále prodejní služby na rozhledně.

Variabilita pro každého --- 📢 ??. průběh roku 2024

Služby na rozhledně

Základní pracovní náplní odboru je zajištění zpřístupnění rozhledny na Kozlovském kopci dle dohody s vedením města Česká Třebová, jež má charakter finanční zajištěnosti činnosti organizace. Provoz je uskutečňován každoročně přes víkendy během roku mimo zimní měsíce a přes školní prázdniny denně.

Rozsah aktivity --- 📢 01. dubna až 31. října 2024


Vytvořeno 03. ledna 2024 .................................................................................................................................. Aktualizováno 03. ledna 2024