Novoroční čtyřlístek

Již od roku 2004 pořádají členové Klubu českých turistů sérii novoročních pochodů pod hlavičkou "Novoroční čtyřlístek". Od roku 2008 se v rámci těchto pochodů vybírají finanční prostředky na podporu výstavby bezbariérových turistických tras pro vozíčkáře, a i v letošním roce je řada takovýchto pochodů připravena po celé České republice.

Odbor Klubu českých turistů v České Třebové předmětnou akcí co nejsrdečněji zve širokou veřejnost k procházce, která má rozhodně své kouzlo a dává tak i možnost onu jistě ušlechtilou myšlenku podpořit nepatrným darem.

Start a trasa výstupu, tedy čas i délka, obojí je individuální záležitostí každého jednotlivce či kolektivu, samozřejmě i rodiny. Pouze cíl je dán časovým rozpětím od 10.00 do 17.00 hodin v chatě Maxe Švabinského na Kozlovském kopci.

Motivace

Čtyři novoroční dobré skutky v pojetí starého českého přísloví "Jak na Nový rok, tak po celý rok".

*** 1. Jdi na Nový rok na vycházku - překonej svoji pohodlnost a udělej něco pro sebe.

*** 2. Pozvi někoho ze svého okolí - udělej radost někomu za svých blízkých tím, že jej                        vezmeš s sebou.

*** 3. Poznej kus přírody - projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly.

*** 4. Přispěj potřebným - částkou od 30 Kč výše na konto, jež vyhlásil Klub českých turistů na           podporu aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany. Získané prostředky budou             použity na vyznačení turistické trasy pro vozíčkáře. Přispět lze i přímo na účet s číslem              51-0938150237 / 0100.

Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, odměnou Ti bude radost z pohybu či dokonce výkonu, dobrý pocit z pomoci potřebným, no a také odznak Novoroční čtyřlístek.

Co nejsrdečněji zve Klub českých turistů, odbor Česká Třebová


Savignat Savig - 13. prosince 2020