Novoroční čtyřlístek

Již od roku 2004 pořádají členové Klubu českých turistů sérii novoročních pochodů pod hlavičkou "Novoroční čtyřlístek". Od roku 2008 se v rámci těchto pochodů vybírají finanční prostředky na podporu výstavby bezbariérových turistických tras pro vozíčkáře, a i v letošním roce je řada takovýchto pochodů připravena po celé České republice.

Odbor Klubu českých turistů v České Třebové předmětnou akcí co nejsrdečněji zve širokou veřejnost k procházce, která má rozhodně své kouzlo a dává tak i možnost onu jistě ušlechtilou myšlenku podpořit nepatrným darem.

Start a trasa výstupu, tedy čas i délka, obojí je individuální záležitostí každého jednotlivce či kolektivu, samozřejmě i rodiny. Pouze cíl je dán časovým rozpětím od 10.00 do 17.00 hodin v chatě Maxe Švabinského na Kozlovském kopci.

Motivace

Čtyři novoroční dobré skutky v pojetí starého českého přísloví "Jak na Nový rok, tak po celý rok".

*** 1. Jdi na Nový rok na vycházku - překonej svoji pohodlnost a udělej něco pro sebe.

*** 2. Pozvi někoho ze svého okolí - udělej radost někomu za svých blízkých tím, že jej vezmeš s sebou.

*** 3. Poznej kus přírody - projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly.

*** 4. Přispěj potřebným - částkou od 30 Kč výše na konto, jež vyhlásil Klub českých turistů na podporu aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany. Získané prostředky budou použity na vyznačení turistické trasy pro vozíčkáře. Přispět lze i přímo na účet s číslem 51-0938150237 / 0100.

Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, odměnou Ti bude radost z pohybu či dokonce výkonu, dobrý pocit z pomoci potřebným, no a také odznak Novoroční čtyřlístek.

Co nejsrdečněji zve Klub českých turistů, odbor Česká Třebová


Zpráva z uskutečněné akce

Tento rok se akce konala za ztížených podmínek epidemiologických opatření. Nechtěli jsme jít cestou zrušení akce jako většina odborů, ale využili jsme zázemí rozhledny formou výdejového okénka. Počasí nám přálo a zájem veřejnosti nás překvapil. Ve sbírce na podporu financování stezek pro zdravotně znevýhodněné občany jsme vybrali finanční částku 4 675 korun českých.

Děkujeme všem, kteří vyrazili na Nový rok do přírody a přispěli potřebným. Zapálením svíčky jsme si připomněli Jiřího Vencla a Rudolfa Fibigara, kteří se letošního výstupu již nemohli zúčastnit.

I do budoucna bychom si přáli, aby se Novoroční výstup na Kozlovský kopec stal tradicí nejen občanů našeho města, ale všech, kdo mají otevřené srdce.

Děkujeme vám všem za účast a těšíme se na shledanou zase za rok.

                                                                                                                                  KČT Česká Třebová

Savignat Savig - 07. března 2021