Aktuální informace

Cenný informační servis

Veškeré cenné informační změny a novinky jsou prezentovány na základě získaných informací přímo od kompetentních zdrojů, a tudíž validita je zajištěna.

*Klub českých turistů, ústředí Praha*

Elektronický průkaz

Aplikace pro členskou základnu