*Klub českých turistů, odbor Česká Třebová*

Radíkovský okruh

Radíkov 30. března 2024

Motivace účasti

Účast je daná potřebou plnění turistického odznaku Malohanácké turista, s využitím netradičního místa startu akce, s ještě více netradičním názvem aktivity vzhledem k umístění. Odbor turistiky Šternberk zajišťuje parkování vozidel přímo v areálu pevnosti, tedy startu i cíle třetího ročníku akce pro veřejnost, kde je také rozhledna a restaurace. Náročnost vykazuje zajímavý profil s číselnou hodnotou 315 metrů pro stoupání.

Pěší trasa 12, 15, 17 km --- Průchozí čas 4:30 až 06:00 hodin --- Převýšení 315 až 420 metrů

Fort pevnost naučná značka Radíkov zvonice naučná značka Miženkova studánka naučná značka Floriána kaple modrá značka V Údolí restaurace naučná značka Barandov hospoda naučná značka Fort pevnost naučná značka Wolkera studánka naučná značka Fortová studánka naučná značka Fort pevnost.

Potřebné vybavení

✔ Přirozeně osobní doklad, kartičku zdravotní pojišťovny, řidiči pak řidičský průkaz a doklady k vozidlu, slevovou členskou kartu Klubu českých turistů, mobilní telefon či jiné.

✔ Jinak oblečení do terénu, pohodlné boty, ochranu před deštěm, určitě také se hodí rezervní ponožky.

✔ Ke stravování bude možné využít vlastní zásoby, bude však k mání také restaurace během trasy, hned na startu i v cíli.

✔ Vhodné je také pamatovat na Vandrovní knížku, Diář vizitkový či jiný, záznamníky různých turistických odznaků a hodí se téměř vždy také dalekohled.

✔ Dále preferuji, veškeré doklady osobní i k vozidlu nenechávat ve vozidle při zaparkování.

✔ V případě nutného užívání konkrétních léků, předepsaných lékařem, je třeba si je vzít s sebou.

✔ Ještě připomínám, že skvělé je mít v záloze jistou dávku tolerance a též dobrou náladu, která bude aktuální.

Bezpečnost

✔ Je zapotřebí, aby všichni účastníci dodržovali pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích i v terénu a pro případnou možnost snížené viditelnosti byli vybaveni reflexními prvky.

✔ Etický kodex pro pohyb na všech turisticky značených, ale také neznačených cestách je nedílnou součástí akce a platí přihlášením k této turistické aktivitě.

✔ Odesláním a přijetím přihlášky se rozumí souhlas s programem dle propozic, jež je závazný pro obě strany. Je třeba také reflektovat onu část pro vybavení.

✔ Při plnění takovýchto skutečností je účastník akce řádně úrazově pojištěn na základě systému Klubu českých turistů.

Cenová náročnost

Cenová kalkulace je dána pouze cestovními náklady dle místa bydliště, startovným akce a parkovným. Stravování či jiné se řídí osobními potřebami a zájmy. Odměna za účast je diplom a mrskut.

Setkání – Moravská Třebová OMF benzinka v 08:00 hodin.

Setkání – Radíkov Fort pevnost restaurace v 09:00 hodin.

-------------------------------------------------------------------------------

Ukončení – Radíkov Fort restaurace v 16:30 hodin.

Odjezd – Radíkov Fort pevnost restaurace v 17:30 hodin.

Důležitá vsuvka

✔ Moravská Třebová – Setkání na benzince je bezpředmětné pro vozidla bez dálniční známky, tedy až v pevnosti.

✔ Radíkov start – Zajištění startovného je za 70,- / 50,- Kč a parkovné musí být zajištěno za 80,- Kč předem on-line.

✔ Radíkov start – Pěší trasa skýtá možnosti délkové úpravy dle vlastního uvážení, časových možností i náladovosti počasí.

✔ V zaparkovaných vozidlech je třeba nenechávat doklady k vozidlu a ani jiné případné cennosti.

Aktuální poznávací činnost

👀 Radíkov značka – Fort pevnost a okolí, 👀 Radíkov obec – Církevní zvonice z roku 1932, 👀 Lošov obec – Floriána kaple, 👀 Hlubočky značka – V Údolí restaurace, 👀 Posluchov obec – Církevní kaple 1892.

Doplňková poznávací činnost

👀 Radíkov značka – Miženkova studánka, 👀 Dolany značka – Jiřího Wolkra studánka, 👀 Lošov značka – Fortova studánka.

Pozvání cvičitele - K účasti zve cvičitel turistiky, mototuristiky a mládeže. Informace a přihlásit se lze do 28. února 2024 na e-mailu Savignat@okct-ct.cz, či telefonu +420 608 000 170 se jménem Zahradník Pavel.


Vytvořeno 08. března 2024 ............................................................................................................................. Aktualizováno 08. března 2024