*Klub českých turistů, odbor Náchod*

Jiráskova chata má sto let

Jiráskova chata vás vítá

JIRÁSKOVA TURISTICKÁ CHATA SLAVÍ

          Vyhlídkové místo a letité umístění chaty bývalo vždy oblíbeným výletním cílem a je dodnes. Nejprve zde stávala menší budova z roku 1895, jež rozšířila úžasné výhledy do krajiny svou šest metrů vysokou věží. Postupem času však kapacita nedostačovala a tak bylo v roce 1900 rozhodnuto o postavení nové chaty. Úkolem návrhu se ujal známý architekt Dušan Jurkovič. Projekt vznikl v roce 1912, ale vzhledem k válečným událostem bylo možné přistoupit ke stavbě až v době, kdy už myšlenku dokončil Klub českých turistů. Základní kámen byl položen u příležitosti Jiráskových sedmdesátých narozenin. Chata byla slavnostně otevřena v září roku 1923, v závěru měsíce. Teprve po roce 1989 byla vrácena Klubu českých turistů a vznikla možnost kladně řešit podpisy předešlých majitelů, které negativně zajistily pracnost rekonstrukcí a finanční náročnost. Tuto úspěšnost lze jistě samozřejmě přičíst samotnému odboru turistiky Náchod, ústředí Klubu českých turistů, ale také ve velké míře podpoře široké veřejnosti.

Jiráskovu chatu podpořili svým vystoupením regionální patrioti a nadšenci

          Sešlost ve čtvrtek dne 28. září roku 2023 předcházelo krásné, teplé a krásně slunečné počasí a okolí Jiráskovy chaty zaplnilo snad více jak 700 milovníků tohoto místa, včetně turistů mající vztah k hodnotám historického významu, odkazu našich turistických předků, ale také ke kultuře a dnešnímu pojetí odpočinku. Význam a ušlechtilost připomenutí stého výročí nově postavené chaty jistě podtrhuje i záštita prezidenta České republiky Petra Pavla, jež se dostavil i s první dámou paní Evou Pavlovou. Přítomen byl také hejtman Královéhradeckého kraje pan Martin Červíček a vedení majoritního vlastníka chaty v čele s předsedou Klubu českých turistů Jiřím Homolkou. Ze zdravotních důvodů se nemohl zúčastnit emeritní předseda Jan Havelka, autor knihy Chaty Klubu českých a československých turistů, no a tím nemohl ani přítomné seznámit s historií chaty v úvodu oslav. Vedení příslušné oblasti turistiky vedl předseda Lubomír Hoška.

          Vlastního zahájení se ujal moderátor Pavel Rys, člen Náchodské divadelní scény, úvodního slova následně předseda Klubu českých turistů Jiří Homolka a předseda Klubu českých turistů odboru Náchod Jaroslav Rohulán. Zdravici přednesl hejtman zdejšího kraje pan Martin Červíček s informacemi záměru kraje v podpoře nezbytné rekonstrukce chaty na Zvičině.

          Kulturní program zahájil pěvecký sbor Hron, založený už v devatenáctém století a byl účastníkem oslav i před sto lety. Tentokrát to bylo pod vedením Vlastimila Čejpa. Poté vystoupili mladí zpěváci a zpěvačky ZUŠ Náchod a spolek Spona, který překvapil či rozesmál dobovou scénkou Géniové na Dobrošově. Dobové modely oblečení po státní hymně vyhodnotila porota ve složení Eva Nováková, která se dlouhodobě věnuje historii módy, Eva Pavlová, první dáma České republiky a Lada Benešová - Štěpánová, jako místopředsedkyně Klubu českých turistů Náchod. Následující program obohatili výtvarníci ze spolku Amag z Náchoda, kteří nejenže malovali i kreslili v plenéru a tvořili s účastníky oslav společný obraz Jiráskovy chaty, ale také darovali do dražby čtyři obrazy. Její výnos bude použit na opravy a údržbu Jiráskovy chaty. Až do závěru pak hrála a zpívala hudební skupina JHT Nešlapeto, písně a kuplety košilaté i mravoučné. Mnoho přítomných se nejen rozezpívalo, ale i roztančilo. V době od 9:00 do 12:00 hodin byl program šířen do éteru živým vysíláním Českého rozhlasu Hradec Králové a přítomna byla i Česká televize.

          Z naší oblasti Pardubický kraj byl v úplném závěru akce přítomný turista Klubu českých turistů, odboru Česká Třebová Pavel Zahradník, vyhodnocen jako vítěz elektronické soutěže

--- Měsíc věží a rozhleden 12. ročník ---

Otázka - Proč začít 28.09.2023 právě na Jiráskově chatě na Dobrošově? Odpověď – No přece, jednou prostě stejně začnu, no a nyní jsem tady!!!

K domovu, se naprostá většina přítomných s určitostí vydala nejen s úsměvem na tváři, ale i v duši.


Prostředí Jiráskovy chaty a účastnická zaplněnost vlastní slavnosti

Návštěvnické prostředí Jiráskovy chaty

Sešlost účastníků dobového oblečení

Dvojice dobově oblečeného páru

Slavnostní zasazení lípy, jež k pracovní činnosti zapojily představitele Klubu českých turistů

Vytvořeno 03. října 2023 ................................................................................................................................................................................................ Aktualizováno 03. října 2023