*Kostelík sdružení o. s.*

Kostelík památce padlým

Horní Lipová 06. května 2023

Kostelík v horách o. s. v Horní Lipové, Lipová Lázně, jako občanské sdružení uspořádalo pietní akci k uctění památky všech padlých válečných zajatců na Jesenicku v rámci připomínky osvobození v květnu roku 1945. Jde tedy o poděkování všem, kteří bojovali s pomyslnou nadřazeností a diktátem.

Položením květů, nástupem čestné jednotky a čestnou salvou si přítomní rozhodně měli možnost uvědomit, že nebýt takových obětí a závěrečného osvobození, bychom tady s největší pravděpodobností nebyli. V interiéru kostelíku následně proběhla panychida za válečné zajatce, jejichž jména jsou decentně umístěna na stěně. Zmíněna byla také báseň od Rudyarda Kiplinga z roku 1895, a to pod krásným názvem Když. Minuta ticha prakticky ukončila zážitek z vlastního velmi působivého, skvěle připraveného a dopracovaného aktu. Nechybělo dokonce ani drobné občerstvení v podobě životu sladké medoviny a trubičky se šlehačkou.

Zdařilá byla účast také tří členů nedalekého Vojenského muzea historie a Staroměstska ze Starého Města pod Sněžníkem, jež měli na sobě vojenské uniformy. I ten ranní déšť v pravou chvíli ustal, a to místo klidu bylo až kladně fascinující.

Jen a jen vřelé díky všem účinkujícím včetně těch, co se jen přišli poklonit.

Javornická garda - Pozice čestné salvy
Javornická garda - Pozice čestné salvy

Jinak krátce

Občanské sdružení Kostelík v horách vzniklo v lednu roku 2013 jako přirozené místo setkání dvou směřování v Horní Lipové. První z nich je kulturní a je zosobněno činností herce Zdeňka Korčiána, který do horské vesnice vnáší tvořivého múzického ducha. Spolu se svojí paní, výtvarnicí Drahomírou, jsou studnicí nápadů, jak spojit křehkost uměleckých myšlenek s drsností Rychlebských hor. Druhé směřování sleduje prastarou nesmírnou touhu po nacházení smyslu v lidském počínání a je vyjádřeno modlitebním úsilím rodiny pravoslavného kněze Josefa Kratochvíli.

Genius loci obce Lipová lázně, kde sdružení pracuje, skýtá nejen množství přírodních estetických krás, ale také oporu pro hlavní pilíře duchovního života, jimiž jsou ticho, samota a pamatování na podstatné. Šťastné prolínání obou směrů dalo vzniknout myšlence vytvořit prostor k našim aktivitám v podobě areálu nového kostelíku a současně památníku na utrpení lidí žijících v tomto kraji ve válečné době.

Kostelík - Seskupení části piety
Kostelík - Seskupení části piety
Patrioti z. s. - Členové vojenského muzea
Patrioti z. s. - Členové vojenského muzea
Kostelík - Interiér hlavní části
Kostelík - Interiér hlavní části

Karel Havlíček Borovský nadčasově

Za pravdu je různá sazba – jednou pomník, jindy vazba. Kdo ji řekne dřív než včas, tomu pravda zlomí vaz.


Vytvořeno 07. května 2023 ............................................................................................................................... Aktualizováno 07. května 2023