Státní vyznamenání

Ing. Milan Pernica CSc.

- významný turista -

Prezident České republiky Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát) Ing. Milanu Pernicovi CSc.

Milan Pernica je dlouholetým členem Klubu českých turistů a nestorem turistického značení. Dnes již jako legenda značkařů turistických tras začal s malováním značek už v roce 1947 a má prochozené všechny trasy v bývalém i současném Jihomoravském kraji. Zpracoval několik turistických průvodců a vypracoval jednotnou metodiku turistického značení, podílel se na vzniku několika map a vyškolil stovky značkařů. V letech 1992 až 1995 byl předsedou Rady značení ÚV Klubu českých turistů. Stále je členem metodické komise Rady značení a členem Krajské komise značení Jihomoravského kraje. Jeho zásluhou vznikl i program pro evidenci turistických map.

I my, turisté z České Třebové, členové Klubu českých turistů, se tímto připojujeme k již vyslovenému blahopřání ústředních orgánů Klubu českých turistů a blahopřejeme k tak významnému a zaslouženému ocenění.

Děkujeme za usilovnou a poctivou práci ve prospěch nejen turistů, ale široké veřejnosti, tedy všech, kteří plody této práce využívají při svých cestách za poznáním i radosti z pohybu. Děkujeme za skvělou reprezentaci registrovaných turistů a značkařů.

     Za Klub českých turistů, odbor Česká Třebová člen výboru a cvičitel turistiky a mládeže                                                                Zahradník Pavel

Savignat Savig - 30. října 2019