„Čarokrásné Beskydy a sto let chaty“

Turista na Prašivé

Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu

Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista má za sebou třetí ročník

Čarokrásná příroda chráněné krajinné oblasti Beskydy, počasí jako na objednávku, útulná turistická chata včetně správce a především velmi přátelská, pohodová atmosféra. Takové byly devízy letošního Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista, které se uskutečnilo ve dnech 10 až 12 září.

Pro konání akce třetího ročníku byla vybrána turistická chata Prašivá v Beskydech. Již pátek nenechal nikoho na pochybách, že současní stálí dopisovatelé časopisu Turista tvoří velmi dobrý tým, připomínající spíše partu přátel nežli pracovní skupinu. Vřelého přivítání se hned při příjezdu dostalo od chataře Martina Stillera, který společně se všemi vystoupal na vyhlídkový ochoz věže, odkud se naskytla romantická podívaná na večerním sluncem zalitou krajinu Moravskoslezských Beskyd a jejich podhůří. Zbytek večerního programu se pak odehrál v útulných restauračních prostorách chaty, kde se diskutovalo o aktuálních společenských tématech předchozích i nadcházejících měsíců, ale také třeba o dnešním KČT, jeho prezentaci, turistických chatách, značení a pochopitelně i o klubovém časopisu Turista.

Sobotní krátké přivítání dalších účastníků proběhlo před turistickou náročností, jež spočívala v pěší trase přes vrchol Prašivá k chatě Na Kotaři a dále chatě Ropičce. Někteří se vydali po cestě směrem na Pražmo, pyšnící se dalekými výhledy na Lysou horu, královnu Moravskoslezských Beskyd. Ani u chaty Prašivá však zahálka neměla šanci. Snad každý z účastníků překročil práh dřevěného poutního kostela sv. Antonína Paduánského z roku 1640, aby se přesvědčil o síle vděčnosti Jiřího z Oppersdorfu. Podle legendy totiž hraběte na tomto místě téměř usmrtil rozzuřený jelen. Proto nechal frýdecký pán na Prašivé zbudovat líbezný kostelík, jako poděkování za svou záchranu.

Sobotní odpolední besedu o časopisu Turista zahájil Martin Stiller, který přítomným představil jubilující turistickou chatu a její spletitou historii, završenou vynikající rekonstrukcí. Dejme však slovo přímo chataři na Prašivé: "Je to již 100 let, co vlastenci, nadšenci a dobrovolníci pod vedením pánů Valečka a Čermáka postavili v roce 1921 na Prašivé první českou horskou chatu ve slezské části Beskyd a zároveň první chatu Klubu československých turistů (tedy po převratu v roce 1918). Za zmínku stojí, že se jim to podařilo za neuvěřitelného půl roku a že na stavbu přispěl i první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Během 2. světové války na Prašivé pobývala německá vojenská posádka a po válce došlo ke znárodnění chaty. Klub českých turistů ji získal v porevolučním období po dlouhých soudních sporech v restitucích zpět. Zcela nová etapa historie chaty se začala psát v roce 2015, kdy se objektu, které byl tehdy ve velmi neutěšeném stavu, chopila parta nadšenců z KČT, odboru Beskydy. Ti se s obrovským nasazením dali do rozsáhlých oprav a svým nadšením vyburcovali širokou veřejnost, okolní obce, města, firmy i instituce, které projekt obnovy chaty následně významně podpořily a dlouhodobě nadále podporují. Chata tak získala zpět svůj lesk a slávu, takže se znovu stává kultovním místem setkávání turistické veřejnosti. Tým z Prašivé ve spolupráci s programovou radou KČT, oblasti Moravskoslezské a čestným předsedou KČT Janem Havelkou naplánoval program oslav tak, aby se slavilo symbolicky půl roku - tedy tak dlouho, jak se před 100 lety chata stavěla. Program letošních oslav je velmi pestrý - těšit se můžete na akce pro seniory, rodiny s dětmi, čeká nás velké setkání turistů a cykloturistů, promítat dorazí fotograf Jirka Kolbaba, žehnat se budou nádherné dřevořezby-reliéfy svatých, křtít se bude nová knižní publikace o Prašivé apod. Kompletní program najdete na webu chata Prašivá - akce. Na závěr mi dovolte, abych za nás všechny popřál chatě jen to nejlepší k letošnímu velkému jubileu, a aby turistické veřejnosti sloužila další stovky let!"

Po tomto zajímavém představení historie se slova postupně ujala pětice mužů sedící v čele Valečkova sálu. Svou zdravici pronesl zhotovitel časopisu Turista Ladislav Jirásko, místopředseda KČT Zdeněk Cabalka, předseda Moravskoslezské oblasti KČT Petr Holuša, čestný předseda KČT Jan Havelka a také šéfredaktor klubového periodika Michal Bařinka, který představil i přítomné členy stálého týmu dopisovatelů. Následně došlo ke slavnostnímu vyhlášení výsledků letošní fotosoutěže časopisu Turista a za potlesku obecenstva dorazivší vítězové převzali hodnotné ceny od společností Canon, YATE i redakce časopisu Turista. Poté již nastal čas pro otevřenou diskuzi mezi čtenáři, dopisovateli, redakcí časopisu a zástupci vedení KČT. Celá beseda trvala celkem tři hodiny, proto na následujících řádkách uvedeme jen ty nejdiskutovanější okruhy. Jak bylo předznamenáno, velký prostor si vyžádala diskuze o současnosti KČT. Směrem k časopisu Turista byla významná jak debata o informovanosti a komunikaci uvnitř spolku, tak o činnosti jednotlivých programových rad KČT. Tato problematika je totiž doslova klíčovou, jestliže má časopis Turista představovat a ještě více zviditelňovat aktivity KČT, což bylo přáním hned několika řečníků. Samostatný bod besedy pak tvořila informace o nynější krizi v papírenství, zvýšených výdajích za tisk časopisu a jeho distribuci. Je velmi potěšitelné, že účastníci debaty vyjádřili spokojenost se současnou podobou klubového periodika. V průběhu celého víkendu byl časopis opakovaně titulován jako "výkladní skříň" či "vlajková loď" KČT. Jeho úlohu coby významného reprezentanta KČT směrem k veřejnosti koneckonců potvrzují i aktuální statistiky předplatitelů, výraznou většinu odběratelů časopisu Turista totiž představují lidé bez členství v KČT. V této souvislosti si však musíme postesknout nad tím, že navzdory zvýhodněnému předplatnému a rubrikám věnovaným činnosti a význačným osobnostem klubu, časopis Turista z cca 33 tisíc členů KČT odebírá necelých 1700 osob. Zabývali jsme se tudíž i otázkou, jak časopis podpořit zevnitř spolku.

Ani po třech hodinách besedy nechyběly nové podněty a nápady, na rozdíl od času, který nám byl před večeří ve Valečkově sále vyměřen. Některé otázky proto byly diskutovány dlouho do noci a ještě v průběhu nedělního dopoledne, to však již v neformálním duchu. Třetí ročník Setkání čtenářů a dopisovatelů časopisu Turista lze nepochybně označit za úspěšný a přínosný. Příjemnou atmosféru setkání ještě v průběhu nedělního večera písemně ocenili také dva přítomní nečlenové Klubu českých turistů, oba navíc označili celou sobotní besedu za velmi zajímavou a věcnou. Poděkování rozhodně tedy patří všem účastníkům letošního setkání, vedení Moravskoslezské oblasti KČT i odboru Beskydy a také personálu chaty Prašivá v čele s Martinem Stillerem, který se o nás po celý víkend starostlivě zajímal.

Rozcestník u turistické chaty Na Kotaři

Krásná možnost jízdy na koni u turistické chaty Ropička

Beskydské úžasné výhledy na červené turistické značce

Sobotní zahájení celé akce před turistickou chatou Prašivá

Vedení Klubu českých turistů včetně vydavatelství Lidé a Hory

Účastníci třetího setkání při jednání ve Valečkově rekonstruovaném sále

Za rok se sejdeme zase. Pro změnu ovšem budeme poznávat Český ráj a Podkrkonoší. Naším útočištěm se totiž má stát ve dnech

27. - 29. května 2022 Riegrova chata na Kozákově.


Savignat Savig 15. září 2021