Panské Pole

Jedná se unikátní celorepublikovou akci v historickou chvíli. Pomoc sázet nový les byl uskutečněn dne 19. října 2019 a konal se na čtrnácti místech v celé České republice. Výhradním organizátorem byla společnost Lesy České republiky, s.p.

"Čelíme jedné z největších kalamit v dějinách lesnictví. Hlavním viníkem je probíhající klimatická změna a s ní související sucho. Historická výzva, kterou nelze než přijmout... Nesporná je naše povinnost vytvořit na zbytcích starého lesa les nový. Čím dříve se do toho pustíme, tím to půjde snáz a levněji. Rozsah ploch, které musíme osázet, je tak obrovský, že tvoříme novou krajinu. Takovou, která znovu přetrvá generace. Kalamitu je možné vnímat i jako příležitost. Příležitost pro nový les, odolnější vůči škůdcům, měnícímu se klimatu i stále větším výkyvům... V tomto případě to není jen možné, ale naprosto nezbytné. Jiná alternativa, než nový les totiž není."

Nový les dnes vysadilo na oněch 14 místech v republice se státními lesníky z Lesů České republiky 31 tisíc lidí. V zemi jsou díky nim stovky tisíc sazenic.                                                   Do lesa se vydaly rodiny s dětmi, skauti, studenti, olympionici, novináři, spolky a sdružení včetně turistů i seniorů. "Jsem moc rád, že přišlo tolik lidí, kteří se spolu s námi dnes podíleli na výsadbě lesa pro nové generace. Nešlo nám o rekordy, ale zájem a nasazení účastníků byl obdivuhodný. Chtěli jsme veřejnosti představit les 22. století, který už dnes sázíme a v příštích letech budeme sázet v ještě větší míře. Obrovský zájem veřejnosti nás velmi těší a současně zavazuje k budoucí péči o stromy vysazené nejen dnes. Klobouk dolů a děkuji všem účastníkům i devíti stovkám kolegů v celé republice, kteří akci zorganizovali," řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. "Přijďte se podívat, jak Vaše stromy rostou", vzkázal.  Největší zájem byl ve středočeské Vráži, kam přišlo během celého dne pět tisíc lidí, kteří vysadili téměř 50 tisíc sazenic. Brněnské paseky zalesnily čtyři tisíce lidí asi 14 tisíci sazenicemi.

Náš odbor turistiky KČT Česká Třebová se zúčastnil formou autobusového zájezdu v celkovém počtu třiceti šesti turistů, z toho za vedení to byl Ing. Jiří Smrčka jako vedoucí akce, Pavel Zahradník a Rudolf Fibigar.                                                                                              Všemi účastníky bylo velmi kladně kvitováno celé pojetí akce, tedy organizace a zabezpečení, úžasný doprovodný program, který měl dokonalý poučný i naučný charakter a zajištěné sociální zázemí. Těch stanovišť s ukázkami toho, co se týká lesnictví a ochrany přírody, bylo opravdu mnoho a velmi hodnotově pojaté. Někteří stihli i návštěvu tvrze Hanička, která byla otevřena.                                                                                                                                      Velice skvěle strávený den s Lesy České republiky vyzněl také díky pěknému počasí, jež nás provázelo po celý den v oblasti Panského Pole u Rokytnice v Orlických horách.

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´Všem, jež se zúčastnili hodnotné akce s ušlechtilou myšlenkou a přiložili ruku k dílu, tímto jako člen výboru odboru Česká Třebová i člen výboru oblasti Pardubický kraj Klubu českých turistů co nejsrdečněji děkuji.

Zahradník Pavel

Savignat - Všechna práva vyhrazena!