„Klub českých turistů, odbor Česká Třebová“

Mikulášská beseda

Česká Třebová 07. prosince 2022

Pozvání

Výbor Klubu českých turistů, odbor Česká Třebová, zve členskou základnu, turistické přátele i případné zájemce o členství v organizaci s historií sta let na besedu s promítáním.

Beseda se uskuteční v ZŠ Habrmanova dne 07. prosince tohoto roku od 18:00 hodin. Jako vždy, pro účastníky je připraven perník s výjevem příslušné akce, jako nadílka.

Program -

  • Pozvání na nejbližší a prestižní akce odboru turistiky.
  • Základní informace o významných akcích oblasti Pardubický kraj na příští rok.
  • Přednáška s promítáním o cestě na Island, jež uskuteční Josef Gulyas.

Technické informace -

  • Třicet minut před zahájením bude možné provést úhradu členského příspěvku na následné roční období.
  • Zvažte tedy prosím nové možnosti ve členství a zájem o předplatné členského časopisu Turista.


Aktualizace .................................................................................................................................................... Savignat - 14. listopadu 2022

Savignat - Všechna práva vyhrazena!