* 27. ledna 2022 *

Výroční setkání

Klubové setkání odboru

Výroční členská schůze se bude konat dne 27. ledna od 17:30 do 20:00 hodin, v 


Pozvání na jednání -

Stávající výbor odboru zve co nejsrdečněji všechny své členy odboru na výroční členskou schůzi ke zhodnocení uplynulého období a projednání další činnosti pro nadcházející rok. Jedná se také o volební část a tedy o nové zajištění kvalitního řízení pro funkční období čtyř let.

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Technické zajištění -

K příslušnému času zahájení jednání, včetně potřebné prezentace s možností vyřízení členských příspěvků, bude do místa setkání možné použít linkový autobus s odjezdem v ??:?? hodin z autobusového terminálu Česká Třebová. Zpět do města Česká Třebová bude po skončení k dispozici soukromá autobusová linka zajištěná odborem turistiky a tedy zdarma.

Jako akce pro turisty je v možnostech přirozeně forma mototuristiky na vlastní náklady a dále využití turistických značek pro pěší aktivisty a milovníky přírody.

Celá akce je zajištěna s možností občerstvení dle vlastní chuti s hotovostní platbou a k večeři bude v režii odboru jednotně ???????????? 

Program jednání -