„Klub českých turistů, odbor Česká Třebová“

Kramářova chata slaví

Suchý vrch 25. června 2022

Zpráva z uskutečněné akce

Kramářova chata na Suchém vrchu si připomíná deset let od znovuotevření po dlouhé absenci provozu, a přitom slavnostně našroubuje pamětní desku připomínající původní majitele. Deska tedy bude s logem Klubu českých turistů. Naše akce je plánována s prohlídkou rozhledny Křížová hora v obci Červená Voda a šesti kilometrovým okruhem přes obec Šanov, který je vyznačen žlutou turistickou značkou.

Kramářova chata připravila program na celé odpoledne, kde příjemnost posezení zpestřila hudební kapela Pětka z Králík a malé mažoretky z Ústí nad Orlicí s názvem Tykadla Tělocvičné jednoty Sokol. Přirozeně byla průběžně programem zmíněna historie chaty, jejíž původ zajistil dle projektu Ing. arch. Jaroslava Stejskala v roce 1928 tehdejší Klub československých turistů, připomenuto bylo zničení požárem v roce 2003 a dále skutečnost, že byla obnovena v duchu původního stavu a zprovozněna v roce 2012 společností CVS Žamberk s.r.o., kterého se zúčastnil i emeritní předseda Klubu českých turistů Ing. Jan Havelka.

Význam události podtrhuje především hojná účast, která plynula hlavně z řad organizovaných turistů a pozvaných hostů. Byl to Petr Fiala, starosta města Letohrad a kandidát do Senátu Parlamentu ČR, Ing. Ján Babnič za Klub českých turistů, předseda Oblasti Pardubického kraje Vlastimil Škvára a předseda odboru Jablonné nad Orlicí Jaroslav Krátký, také za naši Oblast Pardubický kraj. Zhlédnout bylo možné i předsedy obcí blízkých této chatě a všichni byli odměněni nejen skvělou pohostinností, ale také upomínkovým pamětním listem.

My se osobním vozem až k chatě na Suchém vrchu dostali přes obce Výprachtice a Čenkovice. Odtud nás po, pro nás důležitém programu, odvádí zpět úzká silnice, hojně frekventovaná cykloturisty, vedoucí na rozcestí Červenovodské sedlo a dále serpentýnami do obce Červená Voda ke stánku se zmrzlinou, jež má význam skvělého osvěžení a možnosti zaparkování. Žluté značení totiž vede nemalým stoupáním k rozhledně Křížová hora, o kterou nám jde. Až dosti odpoledne je nám umožněn tento železobetonový tubus navštívit. Ten jde do výšky 25 metrů s vyhlídkovou plošinou ve 22 metrech a vyhrožuje všem 130 schodů. Teprve z krásného výhledu je patrné, že vynaložené úsilí má klady. I přes pozdní návštěvu jsou všichni nadšeni a připraveni na cestu k vozidlům. Ta vede již stálým sestupem a klidnou částí obce, která vykazuje své založení rokem 1596 a rozkládá se na historické česko-moravské zemské hranici. Před následnou cestou domů nám zbývá krátké zhodnocení akce a rozloučení s mottem "Zdrávi došli i dojeli".

Vlastimil Škvára, Ján Babnič, Petr Fiala, Jaroslav Krátký

Aktualizace .................................................................................................................................... Savignat Savig 27. června 2022


Kramářova chata na Suchém vrchu si připomíná deset let od otevření po dlouhé absenci provozu a přitom  slavnostně našroubuje pamětní desku připomínající původní majitele. Deska tedy bude s logem Klubu českých turistů. Akce je plánována s prohlídkou rozhledny Křížová hora v obci Červená Voda, případně je možnost také s dělostřeleckou tvrzí Bouda.

V přesunu = Moto pěší, vlak pěší

V rámci motoristického přesunu je setkání v místě čerpací stanice Agrochem Lanškroun v 09:00 hodin, případně nejdéle v 10:00 hodin u hostince U Valentů v Červené Vodě. V případě vlakového přesunu na start pěší trasy je setkání v 09:45 hodin ve stanici vlaku Červená Voda.

Pěší trasa je v délce šesti kilometrů a vede přes kostel Nanebevzetí Panny Marie v obci Šanov až na rozhlednu Křížová hora a pak dolů do Červené Vody, kde již obcí k zaparkovaným vozidlům. Celá trasa je značena žlutou turistickou značkou. Jelikož je počítáno s výjezdem vozidly až k chatě, vzniká nám časová možnost pro obhlídku té dělostřelecké tvrze Bouda.

V případě nepoužití motorového vozidla je k využití přímá cesta na Suchý vrch po modré turistické značce do sedla Hvězda a dále po červené. Časově to odpovídá možnosti prohlédnout dělostřeleckou tvrz Bouda jako náhradu za rozhlednu Křížová hora. Zpět lze využít zelené barvy turistické značky a přes Jamné sejít do Jablonného nad Orlicí k vlaku.

Návrat pro verzi moto je do 20:00 hodin dle konzultace a pro ostatní má vlakový spoj dojezd do stanice Česká Třebová v 19:44 hodin. Záznam spoje na akci i zpět je k dispozici následně.

Pořadatel akce

  • Zahradník Pavel, cvičitel turistiky, mototuristiky a mládeže.
  • +420 608 000 170, Savignat@okct-ct.cz, www.savignat.cz.
  • KČT, odbor Česká Třebová, 602 144 116, oddíl mototuristiky.

Online rezervace na akci

Přihlášky je možné zaslat do 22. června 2022 s podmínkou souhlasu možnosti zužitkovat tato přihlašovací data pro možnost komunikace a marketingu dle nařízení GDPR směrnice. Souhlasím také s případně možnou publikací na webu Savignat.cz a kroniky odboru turistiky Česká Třebová při Klubu českých turistů ohledně obrazové dokumentace.

- Rezervace bude potvrzena e-mailem -


Aktualizace .................................................................................................................................. Savignat Savig - 14. června 2022

Savignat - Všechna práva vyhrazena!