„Savignat Savig“ 

Moravské pozvání

Brno 17. září 2022

Informace i pozvání

Vážení členové a příznivci Moravské národní obce, vážené Moravanky a Moravané, zveme vás na tradiční moravské slavnosti Den za Moravu, které pořádá spolek Moravská národní obec v Brně dne 17. září 2022.

"Den za Moravu" je oslava Moravy, moravské historie, kultury a tradic, uskuteční se při příležitosti dvou historických výročí: 1200 let od první písemné zmínky o Moravanech z podzimu roku 822 a 612 let od zvolení moravského markraběte Jošta římským králem dne 1. října 1410. Letošní 17. ročník se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha a primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Programem provází populární moderátor Luděk Savana Urbánek.

9.15 hodin - začátek slavnosti v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí, kde bude za doprovodu hudby uctěn zde pochovaný Jošt Lucemburský, markrabě moravský.

10.00 hodin - kulturní program a průvod městem s tancem a zpěvem 11.00 hodin - náměstí Svobody, projevy osobností, předání pamětních listů a cen Osobnostem Moravy 2021, vystoupí národopisné a historické soubory.

Kostel svatého Tomáše - Moravské náměstí v Brně
Kostel svatého Tomáše - Moravské náměstí v Brně

Vážení přátelé, Den za Moravu je unikátní akce, protože je jediná s působením pro celou Moravu v jejích historických hranicích, rádi bychom tuto tradici udrželi. Proto si vás dovolujeme požádat o finanční příspěvek na konání této slavnosti, budeme vděčni za jakoukoliv částku. Své příspěvky můžete posílat na účet našeho spolku Moravská národní obec: 2900076325/2010 se zprávou pro příjemce "Den za Moravu". Potvrzení o daru na žádost vystavíme. Mnohokrát děkujeme!

Těšíme se na setkání

Moravská národní obec, z. s.


Aktualizace                                                                                                     Savignat Savig - 03. září 2022

Savignat - Všechna práva vyhrazena!