Zpráva z uskutečněné akce

OSMDESÁT LET OD HEYDRICHIÁDY V PARDUBICKÉM KRAJI

V pátek 24. června uplynulo přesně 80 let od chvíle, kdy byla v odvetě za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha vypálena osada Ležáky, nacházející se na Chrudimsku. Pardubický kraj si ve spolupráci s Památníkem Lidice, Památníkem Ležáky a Československou obcí legionářskou připomenul toto smutné datum naší historie vzpomínkovým dnem přímo v pietním území Ležáky.

A my byli u toho. Celé území protkané tou známou symbolikou stávajících domů je opravdu něco. Přirozeně nelze vynechat muzeum, jež je obloženo žulovými deskami a je průhledné díky celoprosklené průčelní stěně, kterou lze pohlížet na prostor lomu, kde byli obyvatelé před odvezením na popraviště shromažďováni. Patnácti minutový dokument o ležácké tragédii je možné zhlédnout v promítacím sále hned po vstupu.

No nelze opomenout naučnou stezku, jež vykazuje šestnáct kilometrů. První zastávka byla připomínkou velitele četnické stanice Čenda, který právě tady spáchal raději sebevraždu, než aby vystavil rodinu i odbojáře možnému prozrazení při výslechu. Naučná stezka vykazuje okruh dále přes obce Vrbatův Kostelec, Dřeveš a Včelákov zpět k expozici a našeho výchozího místa. Celá trasa tedy spojuje místa významná právěonou odbojovou organizací.

Celý vzpomínkový den byl zakončen komponovaným pietním večerem, který začal ve 20 hodin a stal se přístupným široké veřejnosti zcela zdarma. Ten sestával z několika obrazů, které prostřednictvím hraných scén a rozhovorů s historiky a odborníky připomenul klíčové okamžiky od nástupu Reinharda Heydricha až po vypálení Lidic a Ležáků. Tyto scény doprovodili hudebníci Komorní filharmonie Pardubice, kteří na závěr doprovodili známou operní pěvkyni Dagmar Peckovou při zpěvu české státní hymny. Krátkou modlitbu pak všem přednesl římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik. Celý tento večer slovně provázela moderátorka Jolana Voldánová a program večera odhalil sám hejtman Martin Netolický. Závěrečnou část pietního večera pak patřil premiéře filmu Stříbrné requiem, který pojednává o osudech výsadkářů a domácím odboji na Pardubicku.

"V našem kraji, působilo několik odbojových skupin i jednotlivců. Po seskoku 29. prosince 1941 zde začal operovat i výsadek Silver A spolu s vysílačkou Libuše, prostřednictvím které vysílal radista Jiří Potůček své depeše do Anglie. I jejich činnost by se neobešla bez pomoci. Hrdiny tohoto příběhu jsou jména jako Arnošt Košťál, Táňa a František Hladěnovi, Václav a Hana Krupkovi, Věra Junková a mnozí další, kteří za své činy pro svoji zem zaplatili životem. Ve filmu se objevila řada herců známých mimo jiné i z Východočeského divadla v Pardubicích a lze očekávat, že se vzhledem ke svému dokumentárně dramatickému zpracování stane součástí hodin dějepisu na našich školách," řekl hejtman Martin Netolický, který ve filmu ztvárnil tehdejšího okresního hejtmana JUDr. Josefa Kuchaře, který byl předvolán k výslechu v Petschkově paláci v Praze u Hauptsturmführera Wilhelma Schultzeho.

Je třeba podotknout, že počasí po celou dobu bylo až úžasné, teprve na samém konci začalo pršet. Ten konec je dán časem kolem půlnoci. Den byl prakticky náročný, ale rovněž také úžasný. Cesta domů díky počasí byla zvolena přes města Hlinsko, Poličku a Svitavy, nikoli přes Litomyšl, Nové Hrady a Skuteč, tak jako tomu bylo při cestě na akci.

Zaznamenal vedoucí akce, cvičitel turistiky a mládeže Zahradník Pavel dne 27. června 2022.


Aktualizoval ................................................................................................................................. Savignat Savig - 27. června 2022


Osmdesát let od vypálení osady

Národní Kulturní Památník Ležáky, Miřetice, Česká republika

V pátek 24. června uplyne přesně 80 let od chvíle, kdy byla v odvetě za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha vypálena osada Ležáky, nacházející se na Chrudimsku. Pardubický kraj si ve spolupráci s Památníkem Lidice, Památníkem Ležáky a Československou obcí legionářskou připomene toto smutné datum naší historie vzpomínkovým dnem přímo v pietním území Ležáky. Celá pieta vyvrcholí ve 20:00 hodin komponovaným společenským večerem s vystoupením Komorní filharmonie Pardubice, Dagmar Peckové, Zbigniewa Czendlika a řady historiků a odborníků.

Součástí večera bude premiéra nového českého filmu Stříbrné requiem, který mapuje osudy parašutistů a pomocníků odboje na Pardubicku. Vstup je po celý den, a to včetně komponovaného večera volný a zdarma.

Více informaci naleznete na www.heydrichiada80.cz

 

Program v pátek

9:00 - 17:00 = Prohlídka muzea, vstupné zdarma

9:00 - 17:00 = Představení výstavy "Hrdé Ležáky", autor Štěpán Doležal, Muzeum

9:00 - 17:00 = Prohlídka výstavy "Hrdinové - Příběhy odvahy a zrady v obrazech Zdenky Landové"

10:00 - 18:00 = Ukázky vojenské techniky a výcviku ve spolupráci s ČsOL, parkovací louka nad Ležáky

10:00 - 12:00 = Přednáška Jarmily Doležalové, hlavní pódium

13:00 - 14:00 = Projekce Minidokumentů Minuta z historie

14:00 - 15:00 = Komentovaná prohlídka - Jarmila Doležalová ml., pietní území

15:00 - 16:00 = Předání prstě z Chelmna a vyhlášení výsledků Batflfield, u muzea

16:00 - 17:00 = Komentovaná prohlídka - Jarmila Doležalová ml., pietní území

20:00 - 22:00 = Pietní večer - Ležáky 80

Komponovaný pietní večer mapující klíčové okamžiky období heydrichiády. Vystoupí Komorní filharmonie Pardubice, operní pěvkyně Dagmar Pecková, historici, zástupci Armády České republiky, ale také římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik. Součástí večera je premiéra českého filmu Stříbrné requiem o odbojových skupinách na Pardubicku.

Naši akci uskutečníme v pojetí přesunu mototuristiky a setkáme se v 08:00 hodin u bývalého pivovaru v České Třebové. Využití vyvrcholení celé oslavy komponovaným večerem ponecháme pak individuálnímu zájmu a tím se bude řídit časový návrat domů.

Pořadatel akce

  • Zahradník Pavel, cvičitel turistiky, mototuristiky a mládeže.
  • +420 608 000 170, Savignat@okct-ct.cz, www.savignat.cz.
  • KČT, odbor Česká Třebová, 602 144 116, oddíl mototuristiky.

Online rezervace na akci

Přihlášky je možné zaslat do 20. června 2022 s podmínkou souhlasu možnosti zužitkovat tato přihlašovací data pro možnost komunikace a marketingu dle nařízení GDPR směrnice. Souhlasím také s případně možnou publikací na webu Savignat.cz a kroniky odboru turistiky Česká Třebová při Klubu českých turistů ohledně obrazové dokumentace.

- Rezervace bude potvrzena e-mailem -


Aktualizace ................................................................................................................................................... Savignat Savig - 08. června 2022